Rentetarieven

Posted on : augustus 26, 2014 |post in : |Reacties uitgeschakeld voor Rentetarieven |

Rente tarieven

Wordt er door een bank of een andere financiële instelling geld ter beschikking gesteld aan personen of bedrijven dan gebeurt dit in de meeste gevallen tegen een bepaalde rente. De rente is de vergoeding die door de geldlener moet worden betaald voor het beschikbaar stellen van de lening. Rente wordt in de meeste gevallen berekend als een percentage van het nog terug te betalen gedeelte van de lening. Brengen mensen geld naar een financiële instelling met de bedoeling om dit op een spaarrekening te plaatsen, dan ontvangt men daar eveneens een vergoeding voor. Net als bij leningen wordt ook de rente over het gespaarde bedrag berekend volgens een percentage van de gespaarde som geld. Spaargeld wordt immers ook ter beschikking gesteld aan de financiële instelling door de spaarder. De financiële instelling kan dus over het ingelegde geld beschikken om door middel van beleggingen en/of het verstrekken van leningen er rendement uit te halen.

rente van de lening

Voor zowel leningen als spaartegoeden geldt dat hoe hoger het bedrag waarover de rente moet worden berekend, hoe meer rente men ontvangt. De rentetarieven kunnen echter van tijd tot tijd wijzigen. De rentetarieven worden meestal bepaald aan de hand van de Euribor. Dit is het rentetarief dat door de interbancaire wereld wordt gehanteerd. In de meeste gevallen zijn de rentetarieven op spaarrekeningen lager in verhouding tot de rentetarieven die worden gehanteerd bij het verstrekken van leningen. Wanneer de beide rentetarieven gelijk zouden zijn aan elkaar dan zou dit voor de financiële instelling weinig of geen rendement opleveren.