Rente

Posted on : augustus 26, 2014 |post in : |Reacties uitgeschakeld voor Rente |

Rente

Het afsluiten van een krediet is een eenvoudige manier om (tijdelijk) wat meer financiële ruimte op te kunnen bouwen. Wanneer men een krediet afsluit doet men juist het omgekeerde van sparen. Immers men geeft geld uit, voor het consumeren van een goed of dienst, dat men op dat moment nog niet zelf tot zijn of haar beschikking heeft. Met sparen wacht men daarentegen met consumeren en stel het geld ter beschikking van een financiële instelling zoals een bank of verzekeraar. Voor het beschikbaar stellen ontvangt de spaarder dan een vergoeding in de vorm van rente. Bij het afsluiten van een krediet dient men juist een rentevergoeding te betalen. De financiële instelling neemt immers een risico voor het beschikbaar stellen van haar kapitaal en stelt daar een vergoeding tegenover.

Rente percentage

De rente die over een krediet in rekening worden gebracht worden in de meeste gevallen berekend door een vooraf afgesproken percentage te nemen van het, nog niet afgeloste deel, van het verstrekte krediet. Een maandelijkse afbetaling bestaat daarom in het gros van de gevallen dan ook uit een deel dat wordt gebruikt voor de aflossing van de schuld terwijl het overige deel aan rentevergoeding wordt besteed.

Kredietvorm

Afhankelijk van de soort kredietvorm zal de rente vast staan of juist kunnen variëren. Een persoonlijk krediet heeft een vast rentepercentage terwijl de hoogte van de rente van een doorlopend krediet juist kan schommelen. Meestal zal de rente lager worden naarmate de looptijd van een krediet korter wordt. Het aflossingsdeel wordt immers snel kleiner wat ervoor zorgt dat er (in euro’s gerekend) minder rente moet worden betaald. Rente is een van de belangrijke factoren bij de eindkosten van een bepaalde kredietvorm.

Laagste rente

Voor veel mensen is het van groot belang om een zo gunstig mogelijke lening of hypotheek af te kunnen sluiten. Het gaat in veel gevallen om grote leenbedragen waardoor kleine verschillen bij het afsluiten van de hypotheek of lening later grote gevolgen kunnen hebben. Eén van de factoren die de lasten van een lening kan beperken is de rente. Hoe lager de rente is, hoe minder men per maand kwijt is aan betalingen die aan deze lening verwant zijn. Lage rente zorgt niet alleen maar voor lagere maandlasten maar eventueel ook voor een kortere looptijd van een lening.

De hoogte van de rente hangt met veel factoren samen. Eén ervan is de Euribor, een rentetarief dat binnen de interbancaire wereld wordt gehanteerd. Financiële instellingen zullen dit tarief vaak volgen. In tijden dat de economie minder goed is in een land zullen mensen minder snel geld lenen voor een grote aankoop. Men zal liever wachten tot de rente weer is gedaald of sparen tot men de aankoop kan bekostigen.

Rentetarieven

Om een lening tegen de laagste rente af te sluiten is dus wel wat oriëntatie nodig. Door verschillende instellingen met elkaar te vergelijken kan men uiteindelijk veel voordeel hebben op een afgesloten lening. Is men daarnaast ook nog eens bereidt om te wachten tot de heersende rentetarieven zijn gedaald dan behaald men hieruit eveneens enig voordeel. Hoewel het vaak om tienden van procenten gaat kan het voordeel toch aanzienlijk oplopen omdat de rente gerekend wordt over het totale bedrag van de lening.