Hypotheek

Posted on : augustus 26, 2014 |post in : |Reacties uitgeschakeld voor Hypotheek |

Hypotheek

Een hypotheeklening wil zeggen dat men een lening heeft afgesloten voor de aanschaf van een onroerend goed of een schip. Dit gekochte object dient hierbij als onderpand voor de aflossing van de lening. De hypotheekverstrekker, meestal een bank, heeft hiermee de garantie dat het uitgeleende bedrag ook daadwerkelijk kan worden terugbetaald. Hypotheekverstrekkers lenen geld uit aan mensen die bijvoorbeeld een woning of een bedrijfspand willen kopen maar zelf, op dat moment, niet over de benodigde financiële middelen beschikken om dit object te kunnen betalen. Ze betalen het geleende bedrag binnen een afgesproken tijd terug aan de hypotheekverstrekker samen met de bijbehorende hypotheekrente.

Hypotheekhouder

Hypotheken worden altijd ingeschreven bij het hypotheekregister en zullen daar pas uit verwijderd worden nadat de hypotheeklening volledig is afbetaald of het huis wordt verkocht. Het register noteert naast de hypotheekhouder eveneens de gegevens van de eigenaar van het goed. Kan een hypotheeknemer het openstaande bedrag niet (meer) voldoen dat is de hypotheekverstrekker gerechtigd om het onderpand door openbare verkoop van de hand te doen. Dit gebeurt echter maar zelden omdat de prijs dan een stuk lager ligt dan wanneer het object op een normale manier kan worden verkocht. De hypotheeknemer zal, in dit soort gevallen, vaak uitstel van betaling of een aanvullend krediet kan krijgen van de geldschieter. De bank moet dan wel langer wachten op het uitgeleende geld maar krijgt meer terug dat bij een openbare verkoop het geval zou zijn geweest. Zo wordt de schade voor de bank en de restschuld voor de geldnemer beperkt.

Onderpand

Meestal koopt men een woning met geld dat van een bank is geleend. Dit geld wordt echter alleen ter beschikking gesteld wanneer datzelfde huis (of eventueel een andere woning) als onderpand wordt aangeboden. De letterlijke betekenis van het woord hypotheek is dan ook, niet meer of minder dan, onderpand. De belangrijkste schuldeiser wordt hierdoor de bank. Zij kan dan ook, indien men de schuld niet kan terugbetalen, de woning verkopen. Niet alleen woningen maar ook bijvoorbeeld een schip of een stuk bouwgrond kunnen als onderpand dienen voor een lening bij de bank. Een hypotheeklening is anders dan een gewone lening doordat er een inschrijving in het hypotheekregister heeft plaatsgevonden. Hierdoor is het voor een ieder mogelijk om na te gaan of eer op en bepaald onroerend goed al dan niet een hypotheek rust.

Fiscale voordelen

Verder kleeft er nog een fiscaal voordeel aan een hypotheeklening. Men beschouwd een dergelijke lening namelijk als een vorm van sparen op lange termijn. De afgeloste bedragen die aan rente zijn betaald kunnen daardoor worden afgetrokken van de belastbare som. Het gevolg hier van is dat men minder belasting hoeft te gaan betalen. Wanneer men een hypotheeklening die ten behoeve van een boot is afgesloten wil inbrengen dan kan dat enkel wanneer het vaartuig in kwestie een vaste ligplaats heeft.

Hypotheekleningen zijn heel divers: met lange- of korte looptijd, met vaste- of variabele rentevoet en met maandelijkse aflossingen of aflossingsvrije leningen (afgezien van maandelijkse rente worden deze aan het eind van de looptijd in één keer afbetaald).