Huurkoop

Posted on : september 26, 2014 |post in : |Reacties uitgeschakeld voor Huurkoop |

Huurkoop krediet

Een andere kredietsoort is huurkoop. In feite huurt de kredietnemer gewoon een product of goed en zijn de periodieke vergoedingen daarvoor berekent aan de hand van de waarde van het product of goed, en wel op zo’n manier dat op het eind van de huurperiode de koop doorgaat. Feitelijk is huurkoop niets meer of minder dan het overdragen van de eigendomsrechten en wordt er tussentijds gehuurd. Huurkoop lijkt in eerste instantie op leasing met als belangrijkste verschil de overdracht van de eigendomsrechten. Want deze worden op het eind overgedragen. Bij lease is de leaser niet verplicht om tot koop over te gaan. Ook heeft huurkoop veel overeenkomsten met kopen op afbetaling maar is er een wezenlijk verschil tussen beide soorten, namelijk dat met kopen op afbetaling de koper direct voor de wet eigenaar is. Bij huurkoop is de ‘koper’ pas wettelijk gezien eigenaar op het eind van de huurkoopperiode. Huurkoop is een vorm van aflopend goederenkrediet.

Voordelen voor huurkopers

Voordelen voor de huurkopers zijn onder meer de risico’s die vooral voor de verkopende partij nihil zijn. Daardoor is een dergelijke kredietsoort weer goedkoper voor de huurkoper. Mocht de huurkoper de verplichtingen niet kunnen naleven, dan staat het product/voorwerp borg. Met andere woorden: dan kan de verkopende partij het voorwerp terugvorderen. Daarnaast mag de verkopende partij eventueel een beslaglegging uitvoeren op het inkomen c.q. goederen van de huurkoper. Huurkoop wordt in vrijwel alle gevallen alleen toegepast op goederen die een (zeer) lange levensduur hebben. Grote aankopen zoals boten, auto’s, woningen maar ook bijvoorbeeld machines voor bedrijven kunnen met behulp van huurkoop aangeschaft worden. De goederen of voorwerpen worden geleverd maar zijn pas eigendom van de koper indien de koopprijs in zijn geheel voldaan is.

Nadelen van huurkoop

• Je bent niet direct eigenaar van het product.
• Bij deze kredietvorm moet je rekening houden met een hogere rente dan bij andere kredietvormen.
• De koper moet het product eerst in zijn geheel afbetalen. Pas daarna is het de eigenaar en mag het product eventueel verhuurd of doorverkocht worden.